Till Interakts startsida. Läs mer om användbarhet! Diskussionsforum - Diskutera användbarhet. Artiklar kring bl a användbarhet och användingsnytta. Länkar till bl a användbarhetskonsulter, tips om användbarhetstest och metoder för målgruppsanalyser. Om Interakt
 Till startsidan

 Artikelarkiv
 Skriv en artikel
 Prenumerera
 Tipsa om resurs
 
     Utskriftsversion

Metodkoncept för att skapa designunderlag
Av: Jonas Okmark | 2004-10-02

Inte allt för sällan hör och läser jag kommentarer om hur användbarhetstester används som en evalueringsmetod i ett projekts slutskede så att endast de mest kritiska felen åtgärdas medan andra fel får vänta tills nästa projekt. Det gnälls om att användarcentrerad design har låg prioritet inom organisationen och att projektorganisationen ofta saknar kunskap och förståelse för hur viktigt det är med fokus på den som skall använda slutprodukten.
 
Samtidigt efterfrågas resurseffektiva verktyg för att lägga en tidig grund och förståelse för både brukare och brukssituation. Istället för att lita på att användbarhetstester skall fånga upp problemen och designa utifrån våra egna uppfattningar och förväntningar, behöver vi verktyg för att redan från början komma på rätt väg.

Det amerikanska företaget SonicRim, med Dr. Elizabeth B.-N. Sanders i spetsen, använder ett metodkoncept som går ut på att i tre steg undersöka vad brukarna Gör (Do), Säger (Say) och Skapar (Make). Poängen med detta metodkoncept är att plocka fram ett designunderlag som bygger på en bättre förståelse för brukarna och brukskontexten. Naturligtvis har inte SonicRim uppfunnit allt själva utan istället har de plockat tills sig godbitar ifrån andra områden.

Vad de gör (Do)
Att undersöka vad brukarna gör är etnografiskt inspirerad. Det handlar inte om att spendera fyra år i brukarens kontext utan snarare om olika metoder för snabba observationer. Självdokumentation där deltagaren med hjälp av kamera eller dagbok observerar sig själv är ett angreppssätt som är resurseffektivt så länge det finns en tydlig plan över hur du skall hantera slutresultatet. Att skapa sig kunskap om vad brukarna gör är i grund och botten grundläggande för allt designarbete men tyvärr allt för ofta åsidosatt pga. bristande resurser. Att skapa sig kunskap om brukarna och deras kontext blir knepigt om vi spenderar all tid i designlabbet och vi riskerar att skapa design för designers.

Vad de säger (Say)
Vad brukarna säger har sitt ursprung i marknadsundersökningar och går ut på att genom brainstorming sessioner, strukturerade eller mer informella intervjuer, skapa sig en uppfattning om brukarnas uppfattningar och attityder. Det är inte ovanligt att marknadsavdelningen har en tydlig bild av brukarna eller snarare konsumenterna. Kan den informationen omvandlas till ett designunderlag så har vi sparat in en del. Tyvärr så säger våra köpvanor oftast väldigt lite om hur och varför vi använder något så ett stycke kritisk hållning är på sin plats.

Vad de skapar (Make)
Den sista delen bygger på deltagande design. Genom att involvera brukarna i designarbetet ökas oddsen för att vi hamnar rätt i våra designförslag. I min värld är alla människor kreativa förutsatt att vi har tillgång till de rätta verktygen för att uttrycka vår kreativitet. SonicRim använder sig av kollage, scenarios, modellering och kognitiv kartläggning. Själv har jag använt mig av resultatet ifrån de båda första stegen (Do, Say) som arbetsmaterial i en designworkshop kring scenarios med lyckat resultat.

För att metodkonceptet verkligen skall vara resurseffektivt krävs noggrann planering och tydliga instruktioner till deltagarna. Vad som framförallt är viktigt är förberedelserna av de olika delarna och att planera hur utkomsten eller resultaten skall behandlas. Poängen är att genom metodkonceptet få en större förståelse för brukaren och brukskontexten så att den informationen kan användas för att skapa bättre och mer relevant design. Nästa steg är att gå vidare med mer detaljerade designförslag som bygger på det designunderlag vi har samlat ihop.

Läs mer här:
SonicRim
http://www.sonicrim.com/red/wdo.html

Senaste inlägget 2019-01-02 11:53:48  Brinner du för UX? Mjukvarujätte söker eldsjäl. (1)
Senaste inlägget 2018-11-12 14:37:02  Kontorsplats i Göteborg uthyres (0)
Senaste inlägget 2018-04-26 16:16:44  UX-designer till Polismyndigheten (0)
Senaste inlägget 2017-09-14 12:24:40  Utvärdering av befintlig webbplats (12)
Senaste inlägget 2017-05-30 20:59:16  UX-designer / Digital marknadsförare till OAWA (0)
Senaste inlägget 2017-03-08 09:34:19  Kandidat i interaktionsdesign Malmö eller Stockholm? (1)
Senaste inlägget 2016-12-16 14:32:04  UX Designer till Blocket (2)
 
Skapa ny diskussion +
 
Länkar/resurser kring användbarhet, informationsarkitektur och interaktionsdesign
Letar du efter en frilansande webbkommunikatör, webbredaktör eller marknadsförare som kan hjälpa dig styra upp din närvaro i digitala kanaler? Hör av dig, så pratar vi om hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt. Webbredaktör frilans
UVIN (uttalas YouWin) är ett konsultbolag från Sundsvall som erbjuder sina kunder experthjälp inom användarcentrerad utveckling. 17-års erfarenhet som användbarhetsspecialist, certifierad usability analyst (Sveriges 6:e CUA), certifierad user experience analyst (Sveriges ende CUA, den 152:a i världen). UVIN - Makes IT easy
Alla vi som jobbar inom någon form av tjänste- eller produkt-utveckling strävar alltid efter att åstadkomma så bra användarupplevelser som möjligt. Tyvärr är det inte alltid som fokus läggs på detta i projekten utan det mesta av fokuset läggs ofta på att få tekniken att fungera, vilket ofta leder till att man tar fram teknik som i slutändan egentligen var onödig.

Lean UX (användarupplevelser) strävar efter att effektivt fokusera på rätt saker i projekten så att man inte spenderar tid och energi på att utveckla onödiga saker. I slutändan beror det faktiskt på användarupplevelsen om tjänsten eller produkten är lyckad eller inte. Verktyg & kurser för Lean UX
Många bra inlägg på design, process, business och development. ustwo blog
Conversionista är en blogg om konvertering, webbanalys, ux, användbarhet. Conversionista
 
Tipsa om en resurs +
 
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev så missar du ingenting om användbarhet!
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev, så missar du aldrig intressanta artiklar, diskussioner eller resurser!

Prenumerera +