Till Interakts startsida. Läs mer om användbarhet! Diskussionsforum - Diskutera användbarhet. Artiklar kring bl a användbarhet och användingsnytta. Länkar till bl a användbarhetskonsulter, tips om användbarhetstest och metoder för målgruppsanalyser. Om Interakt
 Till startsidan

 Artikelarkiv
 Skriv en artikel
 Prenumerera
 Tipsa om resurs
 
     Utskriftsversion

KommunWebb 2003, Ett monument över webbenkätens död
Av: Björn Westerlund & Henrik Orremo | 2004-08-24

I min hand håller jag det aggregerade resultatet av undersökningen "KommunWebb 2003” Ganska snart kommer jag att slänga det i min papperskorg men först känner jag att vi alla tillsammans, medan jag begraver detta mediokra misstag, bör hålla några tysta sekunder för att minnas webbenkäten, alla dåligt formulerade frågor som ställt, alla felaktiga slutsatser som dragits och framför allt för att minnas alla katastrofala beslut som fattats på grund av de vackra men fullständigt felaktiga resultat som undersökningar som denna ger. Nu, i papperskorgen med den!
 
Ett statistiskt skämt
Vad är det då som gör kommunwebb till en så roande men samtidigt skrämmande läsning? Nyckel ligger i en mening på sidan två i undersökningen. Jag ska plocka upp den ur papperskorgen så att jag kan citera rätt: ”Den genomsnittliga svarsfrekvensen går inte att redovisa eftersom vi inte känner till antalet unika besökare på de deltagande kommunernas webbplatser”. Vad betyder detta i praktiken? Jo, det är ungefär det samma som att säga: ”Vi har ingen aning om resultatet har något som helst med verkligheten att göra eller om det bara är en ren slump”. Vi ska försöka att sätta det här i siffror. Man påstår att man har haft drygt 15000 svarande från 62 kommuner (bara det här är lite frustrerande; om man räknar ihop antalet svarande och icke svarande på de olika frågorna blir det 14911 stycken, men det lät väl bättre att säga drygt 15000 än knappt 15000, eller så vet man på Ciceronex inte vad dessa båda glosor betyder.) Detta innebär att man har haft i snitt knappt 250 svarande per kommun. Utifrån våra intervjuer med olika kommuner över hela landet vet vi att en mindre kommun har en besöksfrekvens på ca 500 unika besökare om dagen medan en större har uppåt 5000 besökare. En kvalificerad gissning ger ett medianvärde på ca 2000 unika besökare per dag. Våra källor säger också att enkäten låg ute i en vecka. Detta betyder att av 14 000 tillfrågade i mediankommunen svarade 250 eller 1,7% på enkäten.

Problem med urval
Finns det då någon anledning att tro att svaren från dessa knappt 2% var speglade åsikterna även hos de 98% som valde att inte svara? Svaret kan bara bli ett rungade NEJ. Ingenstans presenteras någonting som gör detta troligt. Vi vet idag ingenting om vem som svarar på webbenkäter och vem som inte gör det och inte heller KommunWebb 2003 ger oss några ledtrådar om detta.
Internt bortfall
Detta är nog problematiskt som det är. Än värre blir det när man tar med det interna bortfallet i beräkningen. Om man tar medianen på hur många som har svarat på varje fråga är denna 10114. Detta betyder att på varje enskild fråga är det bara ungefär en tredjedel som har valt att överhuvudtaget svara. Hur hade resultatet sett ut om dessa hade valt att svara? Det har vi ingen aning om. Vi vet heller inte varför de har valt att inte svara.

Slumpmässigt resultat
Det enda vi med all säkerhet kan konstatera om kommunwebb är följande: Eftersom bortfallet är i det närmsta absurt stort och man inte har gjort något för att kompensera för detta är resultatet fullständigt slumpmässigt. Man hävdar tillexempel att i medeltal 44% av de svarande har uppgett att den besökta kommunens hemsida var ”ganska bra”. Problemet är bara att denna siffra bara gäller för just dem som har svarat. Siffran för alla som besökt sidan är svarare 44% +-40% det vill säga det korrekta svaret kan lika gärna vara 84% som 4%. Därmed går det inte heller att tala om att man har fått antydningar om riktning, anat tendenser eller fått fingervisningar. Dessa antydningar, tendenser och fingervisningar saknar nämligen fullständigt förankring i verkligheten.
Dåligt ställda frågor ger dåliga svar
Man skulle naturligtvis kunna sluta här och lägga tillbaka ”KommunWebb 2003” i papperskorgen. Tyvärr är det fortfarande så att det finns mycket att anmärka på. Hur frågorna är ställa är ett exempel på en sådan sak man kan anmärka på. I undersökningen hävdar man att ”Att kommunernas webbplatser har aktuell, användbar information som är lätt att hitta är punkter som kommer överst på frågan om vad som är allra viktigast när det gäller en kommunal webbplats. Detta är betydligt viktigare än webbplatsens utformning och användbarhet.”
Men utformning och användbarhet syftar ju just till att göra att användaren kan hitta informationen. Om användaren inte kan göra detta, spelar det då någon roll att informationen finns? Det enda detta visar på är att man har använt ett språk som användaren inte förstår, eller om man vill säga det på ett annat sätt, användbarheten på undersökningen har varit så låg att resultatet inte är tillförlitligt.

Värst av allt
Men det som är värst av allt är att den förespeglingen som ges att ”KommunWebb” syftar till ”att ge kommunerna värdefull information, samt underlag för vidareutvecklingen av deras webbplatser”. Frågan är om detta uttalande är en medveten lögn eller utslag av inkompetens och dumhet. Eftersom materialet precis lika gärna kan vara fel som rätt vore det mycket vanskligt att använda det som underlag för beslut. Vår erfarenhet är att en kvalificerad gissning från kommunens informatör kommer att ge ett betydligt mer korrekt svar än vad ”KommunWebb” någonsin kommer att göra. Så nu tillbaka med ”KommunWebb 2003” i papperskorgen med en stilla förhoppning om att alla kommunala informatörer och webbmasters gör det samma.
Hur ska man då göra för att få veta av användarna tycker?
Det bästa sättet är att anamma de tekniker som föreslås i ”Vägledningen 24-timmarswebben” och göra en kvalitativ studie med djupintervjuer och användartester. Först då kan man få svar värda namnet på de frågor som ”KommunWebb” ställer.


Läs mer här:
Usersview
http://www.usersview.se

Easyresearch
http://www.easyresearch.se

KommunWebb
http://www.kommunwebb.se/

Senaste inlägget 2019-01-02 11:53:48  Brinner du för UX? Mjukvarujätte söker eldsjäl. (1)
Senaste inlägget 2018-11-12 14:37:02  Kontorsplats i Göteborg uthyres (0)
Senaste inlägget 2018-04-26 16:16:44  UX-designer till Polismyndigheten (0)
Senaste inlägget 2017-09-14 12:24:40  Utvärdering av befintlig webbplats (12)
Senaste inlägget 2017-05-30 20:59:16  UX-designer / Digital marknadsförare till OAWA (0)
Senaste inlägget 2017-03-08 09:34:19  Kandidat i interaktionsdesign Malmö eller Stockholm? (1)
Senaste inlägget 2016-12-16 14:32:04  UX Designer till Blocket (2)
 
Skapa ny diskussion +
 
Länkar/resurser kring användbarhet, informationsarkitektur och interaktionsdesign
Letar du efter en frilansande webbkommunikatör, webbredaktör eller marknadsförare som kan hjälpa dig styra upp din närvaro i digitala kanaler? Hör av dig, så pratar vi om hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt. Webbredaktör frilans
UVIN (uttalas YouWin) är ett konsultbolag från Sundsvall som erbjuder sina kunder experthjälp inom användarcentrerad utveckling. 17-års erfarenhet som användbarhetsspecialist, certifierad usability analyst (Sveriges 6:e CUA), certifierad user experience analyst (Sveriges ende CUA, den 152:a i världen). UVIN - Makes IT easy
Alla vi som jobbar inom någon form av tjänste- eller produkt-utveckling strävar alltid efter att åstadkomma så bra användarupplevelser som möjligt. Tyvärr är det inte alltid som fokus läggs på detta i projekten utan det mesta av fokuset läggs ofta på att få tekniken att fungera, vilket ofta leder till att man tar fram teknik som i slutändan egentligen var onödig.

Lean UX (användarupplevelser) strävar efter att effektivt fokusera på rätt saker i projekten så att man inte spenderar tid och energi på att utveckla onödiga saker. I slutändan beror det faktiskt på användarupplevelsen om tjänsten eller produkten är lyckad eller inte. Verktyg & kurser för Lean UX
Många bra inlägg på design, process, business och development. ustwo blog
Conversionista är en blogg om konvertering, webbanalys, ux, användbarhet. Conversionista
 
Tipsa om en resurs +
 
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev så missar du ingenting om användbarhet!
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev, så missar du aldrig intressanta artiklar, diskussioner eller resurser!

Prenumerera +